55 คน

ม.1 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.1 ประจำวัน

รายละเอียด

36 คน

ม.4 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.4 ประจำวัน

รายละเอียด

สรุปจำนวนผู้สมัครตามวันแยกระดับชั้น

ที่ วันที่รับสมัคร จำนวน ม.1 จำนวน ม.4 รวม ร้อยละ +/-
1 24 เม.ย. 2564 26 14 40
26,14,
2 25 เม.ย. 2564 17 14 31
-9,0,
3 26 เม.ย. 2564 5 3 8
-12,-11,
4 27 เม.ย. 2564 3 5 8
-2,2,
5 28 เม.ย. 2564 2 0 2
-1,-5,
รวม 53 36 89 0